Người dân Bắc Ninh tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường (Ảnh: QĐ)

Cụ thể, thời gian qua, nhiều địa phương ở Bắc Ninh đã có những hành động thiết thực để cải thiện môi trường nông thôn. Điển hình như việc xây dựng một số bể thu gom trên các cánh đồng từ nguồn hỗ trợ của các dự án nông nghiệp tại các huyện Yên Phong, Lương Tài; phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện Quế Võ, Yên Phong, Lương Tài… Tuy nhiên, do chưa bố trí được kinh phí nên việc thu gom và xử lý còn nhiều hạn chế…

Với mục tiêu sớm giải quyết triệt để bài toàn rác thải nông thôn, thời gian tới tỉnh Bắc Ninh sẽ bố trí lắp đặt các thùng chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, sau đó tổ chức thu gom định kỳ 06 tháng/lần để chuyển đến đơn vị có chức năng xử lý. Theo kế hoạch, tổng số thùng chứa cần lắp đặt là 14.376 thùng chứa. Tổng kinh phí cho toàn bộ dự án là 14,376 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng sẽ tổ chức ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để thu gom trực tiếp từ thùng chứa và vận chuyển đến các Nhà máy xử lý theo quy định với tần suất thu gom tối thiểu 01 lần/6 tháng.  Kinh phí vận chuyển, xử lý là 1,455 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyên, phát động phong trào thu gom rác thải, phế thải làm sạch ruộng đồng, vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy các kênh mương; phát động và duy trì phong trào làm sạch đường làng, ngõ xóm; vận động nhân dân không đốt rơm rạ tại cánh đồng, bờ ruộng. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân hóa học; áp dụng sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ; phổ biến nhân rộng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp; tận dụng các loại phế phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ, sản xuất nấm…

Bắc Ninh cũng sẽ tiếp tục quy hoạch một số vùng chăn nuôi tập trung nhằm đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi quy mô trung bình và lớn, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường; di dời các cơ sở chăn nuôi ra khu chăn nuôi tập trung. Theo đó, các trang trại chăn nuôi phải áp dụng các biện pháp xử lý chất thải đạt yêu cầu của các Quy chuẩn quốc gia về môi trường./.

Quang Đạo