Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biên pháp luật. Video: QĐ

Từ đầu năm 2019 đến nay, thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, và Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2017 – 2021, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với UBND thị xã Từ Sơn và các huyện Yên Phong, Thuận Thành, Quế Võ, Lương Tài, Tiên Du và Gia Bình tổ chức 8 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham dự các Hội nghị này có gần 1.000 đại biểu là cán bộ, đảng viên và Nhân dân của các xã Tam Sơn, Đông Tiến, Xuân Lâm, Phượng Mao, Phương Liễu, Trung Chính, Hoàn Sơn, Xuân Lai. Tại các hội nghị, bên cạnh các chuyên đề về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và chuyên đề về Luật đất đai năm 2013 do báo cáo viên Sở Tư pháp trình bày, các đại biểu còn được nghe chuyên đề tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thời gian qua và một số định hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới do các báo cáo viên là Phó Trưởng Công an cấp huyện trình bày. Chuyên đề công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh do báo cáo viên là Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy của Công an tỉnh trình bày cùng một số nội dung trọng tâm gắn liền với tình hình thực tế của từng địa phương.

 
Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn. (Ảnh: QĐ)

 

Tìm hiểu được biết, việc tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật nói trên là một trong các hoạt động của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2017 - 2021 nhằm thể chế hóa chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật và an ninh trật tự; Phát huy vai trò, huy động sự tham gia của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng dân cư tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật.

 
Đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: QĐ)

 

Theo đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật nói chung, phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm nói riêng đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường sự ổn định tại các địa phương trong toàn tỉnh. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt việc gắn kết chặt chẽ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan. Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua trao đổi, nhân dân và cán bộ các địa phương trong tỉnh đều đánh giá cao sự quan tâm của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tư pháp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc nội dung Đề án và mong muốn trong thời gian tới UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức nhiều hơn các hoạt động này góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, hình thành thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và nhân dân cơ sở.

“Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Bắc Ninh giao, thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tập trung phát huy tốt vai trò chủ trì; tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương” tập trung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị cơ sở có dự án Nhà nước thu hồi đất và Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 gắn với chủ đề xuyên suốt Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và các chủ đề cụ thể theo từng giai đoạn”, đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.

Với cách làm cụ thể, hiệu quả, việc công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân./.

Bài, ảnh: Tạ Linh