Đồng chí Nguyễn Nhân  Chiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội
tỉnh Bắc Ninh đọc diễn văn chào mừng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thùy Linh)

 

- Kính thưa Đại tướng Tô Lâm, UV  Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

 - Kính thưa Đồng chí Trần Văn Túy, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

 - Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

 - Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

 - Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Canh Tý 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các thế hệ lãnh đạo các cấp, các ngành, các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong buổi Lễ trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta; tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, trong đó có những người con của quê hương Bắc Ninh đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài và vẻ vang của Đảng và dân tộc như: đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Lê Quang Đạo, Hoàng Quốc Việt…

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Ngay từ những ngày đầu bị thực dân Pháp xâm lược và đặt ách thống trị hà khắc. Chế độ phong kiến suy tàn, công khai cấu kết làm tay sai cho thực dân Pháp. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai ngày càng gay gắt và yêu cầu đấu tranh giành độc lập đã trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, nhiều phong trào yêu nước ra đời, biết bao người con ưu tú của nhân dân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cao cả của dân tộc. Song các phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa đều không thành công vì thiếu một đường lối đúng đắn, chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, thiếu một phương pháp đấu tranh phù hợp và nhất là chưa có một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh. Tình thế đó, đòi hỏi phải có một tổ chức chính trị tiên phong, một đường lối đúng đắn nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động.

Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp. Người đã bất chấp gian khổ hiểm nguy bôn ba khắp thế giới để tìm con đường cứu nước và cuối cùng Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người đã khẳng định “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

 Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam;  tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3/2/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức Cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn đã hợp nhất thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nư­ớc Việt Nam, là một mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ta đã phát động các cao trào cách mạng có ý nghĩa chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. 15 năm sau, chỉ xấp xỉ với 5000 đảng viên, Đảng ta đã đủ sức tổ chức lãnh đạo 24 triệu đồng bào giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác- Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến; là thắng lợi của tư tưởng, đường lối cách mạng dân tộc dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Đó là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ XX. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khẳng định nền độc lập, vị thế của đất nước, của dân tộc; địa vị làm chủ của nhân dân ta, đồng thời cũng biểu thị quyết tâm bảo vệ nền độc lập của chính quyền cách mạng non trẻ.

Sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, dân tộc ta muốn hòa bình, nhưng thực dân Pháp càng lấn tới, buộc nhân dân ta phải tiếp tục cầm súng để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng. Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức nặng nề, chống thù trong giặc ngoài, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Với quyết tâm sắt đá “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Với đường lối kháng chiến đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn, kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954) lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, dẫn tới việc ký kết hiệp định Giơ ne vơ, chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà.

Thực hiện âm mưu xâm lược,  đế quốc Mỹ đã phá hoại hiệp định Giơ ne vơ, hất cẳng Pháp, xâm lược miền Nam Việt Nam, biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới. Trong suốt hơn 20 năm chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân nêu cao ý chí quyết tâm với khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” huy động sức người, sức của đánh Mỹ, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kính thưa các đồng chí!

Sau thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, Đảng đã lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh khôi phục phát triển kinh tế; đối phó với những thử thách mới: chống lại chính sách bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, chiến tranh biên giới, khắc phục tình trạng trì trệ kéo dài của nền kinh tế bao cấp và những hậu quả sau khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ. Trước bối cảnh cực kỳ khó khăn đó, Đảng ta tiếp tục tỏ rõ bản lĩnh vững vàng và sáng tạo; từng bước đổi mới chủ trương, chính sách, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện. Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, được hoạch định trên những nét cơ bản bắt đầu từ Đại hội VI. Được bổ sung bởi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH tại Đại hội VII. Tiếp đến Đại hội VIII, Đại hội IX, Đại hội X và Đại hội XI, XII của Đảng, chúng ta tiếp tục phát triển và hoàn thiện tư duy, lý luận về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được tăng cường. Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố. Sự nghiệp đổi mới được thực hiện trên mọi lĩnh vực. Với đường lối đúng đắn, sáng tạo đó, Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam không những vượt qua mọi khó khăn thử thách, mà còn mở ra thời kỳ phát triển rất đáng tự hào; đặc biệt là sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Đó cũng chính là truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh mà chúng ta phải ra sức gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới.

Kính thưa các đồng chí!

Bắc Ninh là tỉnh giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, những năm 20 của thế kỷ XX nhiều thanh niên, học sinh yêu nước Bắc Ninh đã sớm tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và đường lối cách mạng của Nguyễn Ái Quốc; tích cực tham gia trong tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và tham gia thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng trong nước và phong trào cách mạng tỉnh Bắc Ninh, thực hiện sự phân công của Ban Chấp ủy Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng, cuối tháng 7 năm 1929, đồng chí Ngô Gia Tự đã về Bắc Ninh chỉ đạo thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh- Bắc Giang vào ngày 4/8/1929 tại núi Hồng Vân (núi Lim, huyện Tiên Du), đặt nền móng cho sự phát triển phong trào cách mạng, là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Ngay những ngày đầu kháng chiến, nhiều căn cứ cách mạng được xây dựng tại Liễu Khê, Liễu Ngạn (Thuận Thành), Trung Mầu, Long Khám (Tiên Du), Đình Bảng (Từ Sơn)… Tại các căn cứ cách mạng này, hàng chục hội nghị, lớp huấn luyện, cơ quan ấn loát của Đảng được bảo vệ an toàn, chu đáo, nhiều căn cứ cách mạng bí mật được củng cố, mở rộng và phát triển vững chắc. Cuối năm 1940, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Bắc Ninh, đã thành lập các an toàn khu của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ. Ngày 12/3/1945, tại Đình Bảng (Từ Sơn), Hội nghị  Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng đã ra Chỉ thị lịch sử: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, cao trào kháng Nhật bùng nổ mạnh mẽ trong toàn tỉnh, chỉ với khoảng 50 đảng viên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Bắc Ninh đã được tiến hành nhanh gọn trong thời gian ngắn từ ngày 17 đến 22/8/1945.

Sau Cách mạng tháng Tám và trong 9 năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Bắc Ninh xây dựng củng cố chính quyền các cấp, các tổ chức quần chúng, tăng cường lực lượng tự vệ, bảo vệ chính quyền cách mạng, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cùng với quân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Ngày 1/4/1963, tỉnh Hà Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, cùng với cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng hàng vạn thanh niên Bắc Ninh tình nguyện lên đường đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” quân dân Hà Bắc đã đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy tiềm năng, thế mạnh, năng động, sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đưa Bắc Ninh phát triển lên tầm cao mới, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp dẫn đầu cả nước, như: giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu, GRDP bình quân đầu người; thu hút vốn đầu tư nước ngoài; quy mô nên kinh tế; thu ngân sách... Công nghiệp là động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sản phẩm mũi nhọn, đột phá là công nghiệp điện tử, thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, tập đoàn lớn của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư …. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển đô thị, xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Sản xuất nông nghiệp đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa lớn nông nghiệp công nghệ cao, tăng năng suất. Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo có nhiều chỉ tiêu đứng trong tốp đầu cả nước. Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nhiều chính sách an sinh xã hội đi trước và cao hơn mức bình quân cả nước. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác nội chính, tư pháp, cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực.

90 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã cùng nhân dân cả nước chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng CNXH; đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, từ lúc chỉ có hơn 20 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã có gần 58 nghìn đảng viên. Đặc hiệt, sau hơn 23 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, đến nay Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đang hướng tới là thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị văn minh.

 Ghi nhận những công lao đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh qua các thời kỳ, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động; Huân chương Độc lập ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2020, năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, là năm cuối cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để hoàn thành các mục tiêu đó, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần tăng cường đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm và các chủ chương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước.

Hai là, Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện thắng lợi chủ đề và nhiệm vụ chính trị trong năm 2020

Ba là, tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, lựa chọn đầu tư theo hướng công nghệ cao thân thiện với môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp; phát triển mạnh các hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh.

Bốn là, Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, quy định của Trung ương như Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tập trung rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các đầu mối bên trong cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực thuộc; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác nội chính tư pháp; hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

 Kính thưa các vị đại biểu,

 Thưa toàn thể các đồng chí.

90 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn một lòng vững bước theo Đảng, theo cách mạng; nêu cao truyền thống tốt đẹp của quê hương, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo vươn lên. Càng tự hào bao nhiêu về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về những thành tựu to lớn 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn và nặng nề; mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình phải hết lòng “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, làm cho Đảng ta mãi mãi là ngọn cờ tiên phong của giai cấp và của dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin yêu của nhân dân, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu có như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn khi Người về thăm.

Nhân dịp Năm mới - Xuân Canh Tý 2020,  mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh; một lần nữa, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tôi xin kính chúc Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an, các đồng chí đại biểu khách quý, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các thế hệ lãnh đạo các cấp các ngành, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công. Năm mới giành nhiều thắng lợi mới.     

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cám ơn!

Đầu đề do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đặt.

Trường Quân