Đây là yêu cầu của đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại huyện Lương Tài diễn ra chiều 25/5.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lương Tài, năm 2023, huyện được giao hơn 132 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới trên địa bàn, trong đó, vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu là hơn 76 tỷ. Đến nay, đã giải ngân được gần 59 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch; hiện huyện đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 28 dự án, công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B mới, đoạn nối QL17 với QL38 (Ảnh: Đức Thắng)

Tuy nhiên tiến độ thi công các dự án vẫn chậm, đặc biệt là các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, huyện kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; cho chủ trương thanh lý hợp đồng đối với nhà thầu thi công xây dựng dự án Trụ sở Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện; cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL.284 đoạn qua thị trấn Thứa đi Văn Thai.

Đồng thời, có hướng dẫn thu hồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh phương án dồn điền đổi thửa; sớm hoàn chỉnh hướng tuyến theo quy định làm cơ sở thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 285B mới đoạn nối QL 17 với QL 38 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ban ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, địa phương và là một trong những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2023.

Để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và huyện Lương Tài tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, có hình thức xử lý các nhà thầu chậm tiến độ.

Tích cực tuyên truyền, vận động để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện; tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án cấp tỉnh với UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đối với các kiến nghị của huyện Lương tài, giao các Sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh và có văn bản hướng dẫn địa phương giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đi kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.284 đoạn thị trấn Thứa đi Văn Thai (từ Km11 đến Km18) và dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B mới, đoạn nối QL17 với QL38 trên địa bàn tỉnh./.

PV