Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (Ảnh minh hoạ: bacninh.gov.vn)

 

Tại các phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I. Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến một số vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy:

1. Đối với sai phạm tại một số dự án dân cư dịch vụ (DCDV) trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khi giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường (từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2013); Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn (từ tháng 5/2013 đến tháng 7/2016); Phó Bí thư Thị ủy Từ Sơn (từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2019) chịu trách nhiệm trong việc ký các văn bản giao đất, trả tiền bồi thường không đúng quy định; không kịp thời nắm bắt tình hình, không báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát, ký các văn bản liên quan đến 79 lô đất tại dự án DCDV Đồng Sen, phường Đồng Nguyên không đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã có vi phạm thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xác định giá khởi điểm đối với 79 lô đất tại dự án DCDV Đồng Sen, phường Đồng Nguyên. Đồng chí Nguyễn Văn Hải đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vi phạm của các đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định: Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Hải và đồng chí Nguyễn Xuân Thanh.

- Đồng chí Trần Quang Huy, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án DCDV trên địa bàn phường Đồng Nguyên, để xảy ra tình trạng cấp dưới vi phạm nhưng chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn dẫn đến nhiều tổ chức, cá nhân phải xử lý cả về Đảng, chính quyền và xử lý hình sự.

Các vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Quang Huy ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định: Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Trần Quang Huy.

2. Đối với sai phạm tại Sở Y tế

Theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Tô Thị Mai Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở Y tế, CDC tỉnh và các đơn vị trực thuộc; vi phạm, khuyết điểm trong việc ký các quyết định phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị, vật tư, không chỉ đạo CDC tỉnh báo cáo và báo cáo UBND tỉnh, không lãnh đạo, kiểm tra giám sát các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Các vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Tô Thị Mai Hoa ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

* Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Tô Thị Mai Hoa, báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

II. Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến sai phạm tại thành phố Từ Sơn và Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy:

1. Đối với sai phạm tại một số dự án DCDV trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

1.1. Đối với tập thể

Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015 thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu ban hành và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, không chỉ đạo, đôn đốc UBND thị xã báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các dự án DCDV; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND thị xã, UBND phường Đồng Nguyên vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản; một số cá nhân là lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, tình tiết giảm nhẹ, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả gây ra; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối với Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhưng không ban hành quyết định kỷ luật do đã hết thời hiệu kỷ luật theo quy định.

1.2. Đối với các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Quỹ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nguyên Phó Bí thư Thị ủy Từ Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra sai phạm tại 03 dự án đất DCDV phường Đồng Nguyên, đặc biệt là việc tổ chức bán đấu giá 79 lô đất DCDV Đồng Sen; thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Quỹ đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

- Các đồng chí Mầu Quang Thắng, Đảng viên, Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phạm Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thế Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026, nguyên Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Từ Sơn thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong việc xác định giá khởi điểm đối với 79 lô đất tại dự án DCDV Đồng Sen, thị xã Từ Sơn. Các đồng chí Mầu Quang Thắng, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Thế Tuấn đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vi phạm của các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Quỹ, Mầu Quang Thắng, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Thế Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn.

2. Đối với sai phạm xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Đồng chí Phạm Đức Cường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh vi phạm quy chế dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy BHXH tỉnh; đã lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi làm trái tính chất công vụ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong việc mua sắm hàng hóa

- Đồng chí Phạm Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không chỉ đạo kiểm tra, giám sát để cấp dưới vi phạm trong mua sắm, thanh toán hàng hóa; thực hiện trái nguyên tắc chế độ, quy định về quản lý sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước.

Vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước. Bản thân các đồng chí nêu trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

* Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Phạm Đức Cường, Phạm Hồng Ánh./.

PV