Trước đây, Bộ Công an chỉ cho phép tổ chức, cá nhân đăng ký tạm thời và tham gia giao thông với trường hợp xe ô tô lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác...

Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời kích thước 85,6x53,98 mm, phôi chất liệu nhựa tổng hợp nền vàng, có mã vạch QR và hoa văn Công an hiệu.

Từ 01/8/2020, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, các xe phải đăng ký tạm thời gồm: xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông; xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức; xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Đáng chú ý, Điều 15 quy định 11 loại xe cơ giới (bổ sung 4 loại được liệt kê sau cùng) phải thu hồi đăng ký và biển số gồm: xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan; xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác; xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung; xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này; xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu; xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự; xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Nếu xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người thì khi thực hiện sang tên chỉ cần ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp các giấy tờ theo quy định./.

Chi tiết có thể xem tại thong-tu-58-2020-tt-bca-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong.pdf

Anh Tuấn