Thời gian gần đây, có một số ý kiến về quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. Liên quan đến các ý kiến này, với tinh thần cầu thị, lắng nghe dư luận, UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình liên quan. Kết quả rà soát cho thấy, quy trình, quy định liên quan đã được thực hiện bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc.

Cụ thể, thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh cho biết: Ông Nguyễn Minh Hiếu là kỹ sư xây dựng cầu đường, tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải Hà Nội hệ chính quy, được tuyển dụng vào làm việc tại Xí nghiệp Khảo sát - Thiết kế giao thông Bắc Ninh từ năm 1999. Bản thân ông Nguyễn Minh Hiếu đã có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, trải qua nhiều vị trí lãnh dạo, quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải (kỹ sư thiết kế, phó phòng, trưởng phòng Thiết kế - Dự toán; trong đó có 3 năm làm Phó Giám đốc, 5 năm làm Giám đốc đơn vị. Ông Hiếu được tuyển dụng vào làm công chức theo chế độ thu hút nhân tài của tỉnh Bắc Ninh và tuyển dụng lại theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/06/2020 của Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Minh Hiếu nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh. (Ảnh: TL).

Trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, ông Nguyễn Minh Hiếu đã được Tỉnh ủy Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020 (Quyết định số 197-QĐ/TU ngày 06/6/2011 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoach cán bộ), trình độ lý luận là Cao cấp chính trị.

Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Hiếu còn là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu làm Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh cũng đã được thực hiện theo đúng quy trình, quy định liên quan. Về quy trình bổ nhiệm, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh khẳng định: Việc ông Nguyễn Minh Hiếu mới được tiếp nhận, bổ nhiệm phó trưởng phòng 18 ngày đã tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh là phù hợp với quy định.

Bởi thời điểm bổ nhiệm ông làm Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, không có quy định cán bộ phải kinh qua vị trí trưởng phòng thì mới được bổ nhiệm phó giám đốc sở. Quy định chỉ yêu cầu là đã được quy hoạch, có sức khỏe tốt. Trong khi đó, năm 2010, khi đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông Bắc Ninh (tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát thiết kế trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh) ông Hiếu đã được quy hoạch là Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đã thông qua quy hoạch này.

Đối với thông tin phản ánh việc quy hoạch ông Hiếu làm phó giám đốc sở từ năm 2010 khi đang là lãnh đạo doanh nghiệp, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đang yêu cầu Sở Giao thông vận tải làm rõ mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông Bắc Ninh thời điểm này là công ty cổ phần hay vẫn theo mô hình công ty nhà nước.

Xung quanh thông tin cho rằng tiêu chuẩn đưa ra của Bộ Giao thông vận tải về việc lãnh đạo Sở phải có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực phụ trách, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh giải thích: Yêu cầu “phải có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực phụ trách” là đối với vị trí giám đốc sở, không phải vị trí phó giám đốc. Hơn nữa, ông Hiếu đã có hơn 10 năm quản lý lĩnh vực này khi còn công tác tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông Bắc Ninh nên vẫn bảo đảm yêu cầu nêu trên.

Đồng thời, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định: Quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu từ phó giám đốc làm giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh cũng đã bảo đảm quy trình 5 bước, có chương trình hành động cụ thể và đã được thông qua theo quy định.

Trao đổi với báo chí, ngày 22/11, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ: Việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh đã làm đúng quy trình và các quy định liên quan.

Có thể thấy, trước những thông tin phản ánh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình liên quan. Kết quả kiểm tra không chỉ giúp giải đáp những băn khoăn của dư luận mà còn là cơ sở để khẳng định tính nghiêm túc trong thực hiện quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh./.

Vũ Linh