Một góc KCN Gia Bình 2 do Tập đoàn Hanaka đầu tư (Ảnh: Vân Trường)

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh rà soát các nội dung theo yêu cầu, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định.

Thống kê cho thấy trên địa bàn Bắc Ninh, trong số các KCN tập trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển với tổng diện tích là 6.397,68ha, hiện 12/16 khu đã đi vào hoạt động, 15 khu đã được thành lập với diện tích 5.946,99ha, với diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng 2.481,57ha.

Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch đạt 60,04%.

Lũy kế đến hết tháng 6/2023, các KCN nói trên đã thu hút 1.869 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 24,469 tỷ USD, trong đó có 1.284 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 21,145 tỷ USD; 585 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,324 tỷ USD.

Đặc biệt, cơ cấu ngành nghề từ năm 2008 đã có sự thay đổi mạnh, hình thành ngành công nghiệp mũi nhọn điện tử - viễn thông.

Đồng thời, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào các KCN có sự đổi mới, chuyển hướng chú trọng tiếp cận các thị trường lớn, tập trung thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, lựa chọn các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

PV