Ngày 6/6, tỉnh Bắc Ninh có hơn 16.300 thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Thí sinh thi Ngữ văn tự luận 120 phút, bắt đầu từ 07h55; chiều thi tiếng Anh trắc nghiệm 60 phút, bắt đầu từ 14h25.

Ngày 7/6, các thí sinh thi Toán kết hợp trắc nghiệm và tự luận, tổng thời gian 120 phút, bắt đầu từ 07h55.

Ngày 8/6, gần 1.500 thí sinh đăng ký thi vào THPT chuyên Bắc Ninh sẽ dự thi môn chuyên tại 1 trong 2 địa điểm: THPT chuyên Bắc Ninh và THPT Hàn Thuyên.

Môn chuyên theo hình thức tự luận thời gian 150 phút, bắt đầu từ 07h55. Thí sinh dự thi vào lớp chuyên gì thì thi môn chuyên đó; riêng thí sinh dự thi lớp chuyên Tin thì môn chuyên phải thi là Toán; thí sinh dự thi chuyên tiếng Anh và chuyên tiếng Trung thì môn chuyên phải thi cùng là tiếng Anh.

Thí sinh dự thi sáng 6/6 (Ảnh: vov.vn)

Với môn thi tiếng Anh (cả tiếng Anh thi chung và tiếng Anh thi chuyên) đều có phần nghe. Bài thi chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Những năm qua, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, UBND tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh các lớp đầu cấp (gọi chung là các kỳ thi), phối hợp tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ:

Tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi; phối hợp tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức các kỳ thi; bố trí các địa điểm thi hợp lý, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm thi, thanh tra thi cho các thành viên tham gia tổ chức các kỳ thi; kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi theo quy định; không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế; không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ thông tin liên lạc và phòng thi.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức các kỳ thi bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận./.

PV