Qua đó, từng bước thay đổi cách thức làm việc, nâng cao trình độ, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức; tạo cầu nối gần gũi, thân thiện, gắn kết giữa doanh nghiệp, công dân với cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tạo sự hài lòng của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thăm Trung tâm Hành chính công tỉnh ngày 25/3/2021 (Ảnh: Diên An)

Chiều 25/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Hành chính công tỉnh, tới nay, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết hơn 1,7 triệu lượt hồ sơ TTHC (ở cả 3 cấp gồm Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã), trong đó, tỷ lệ trả sớm và đúng hẹn đạt hơn 90%, cấp tỉnh đạt tỷ lệ 100%...

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề nghị Trung tâm tập trung vào một số vấn đề: Chỉ đạo, tham mưu hoàn thiện thể chế pháp lý của mô hình Trung tâm; quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan liên quan bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ được giao; quan tâm nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung trao đổi giữa Thường trực Tỉnh ủy với đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh bao gồm công tác phối hợp rà soát, kiểm soát các TTHC, các bước, quy trình liên quan đến việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả; áp dụng quy trình công nghệ trên cơ sở thể chế; cơ chế phối hợp liên thông và cơ chế điều phối; chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công; công tác cán bộ; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu…

Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận những kết quả mô hình Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã đạt được trong thời gian qua, qua đó tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết TTHC, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Trung tâm bám sát vào chỉ đạo của TW, nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị liên quan công tác cải cách hành chính, kịp thời cập nhật, bổ sung, định hướng cho phù hợp; tiếp tục sáng tạo, đổi mới, thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn, bảo đảm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức trong giải quyết TTHC; quan tâm cơ chế phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC; rà soát cơ chế giám sát, kiểm soát TTHC, phối hợp của Văn phòng UBND tỉnh; quan tâm công tác tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm, người đứng đầu Tỉnh ủy giao UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết sớm trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn đã đến thăm, kiểm tra thực tế hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Phương Liễu (huyện Quế Võ)./.

PV