Các đồng chí lãnh đạo dự tổng duyệt diễn tập (Ảnh: ST)

Ngày 22/11, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng duyệt diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

Dự và chỉ đạo tổng duyệt có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bắc Ninh; Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bắc Ninh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung tổng duyệt gồm 2 phần: diễn tập cơ chế và thực binh. Phần cơ chế thể hiện thông qua Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; Kỳ họp HĐND tỉnh (chuyên đề) thông qua Kế hoạch chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến của UBND tỉnh; quyết nghị các chỉ tiêu, biện pháp của UBND tỉnh chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh triển khai công tác đảm bảo cho tác chiến phòng thủ; Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng không nhân dân.

Phần thực binh gồm: xử trí tình huống A2 với hành động giải tán đám đông gây rối, bạo loạn, tấn công truy bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cháy, nổ; thực binh sơ tán nhân dân, học sinh; tổ chức lớp học thời chiến; đánh địch tấn công hoả lực đường không; khắc phục sự cố hoá chất, xử lý môi trường.

Sau mỗi nội dung luyện tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tiến hành đánh giá, nhận xét và chỉ rõ một số vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Diễn tập thực binh sơ tán nhân dân, học sinh (Ảnh: ST)


Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong công tác chuẩn bị và tinh thần, trách nhiệm của các thành phần tham gia tổng duyệt; đánh giá, nhận xét và chỉ rõ một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để bảo đảm chất lượng và thành công của cuộc diễn tập.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các lực lượng nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 1; khẩn trương bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện các văn bản, nội dung, phương án diễn tập; chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập về mọi mặt. Các thành phần tham gia diễn tập tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo phân công. Ban Chỉ đạo diễn tập tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện, đảm bảo diễn tập diễn ra thành công.

Theo chương trình, ngày mai (23/11), tiếp tục thực hiện diễn tập cơ chế: Hội nghị Đảng ủy quân sự tỉnh thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ; Hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương./.

MT