Cảnh ô nhiễm môi trường ở làng nghề tái chế giấy Phong Khê.

Cụ thể, tại Quyết định số 714/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH giấy Phương Hà, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh với số tiền 350 triệu đồng.

Tại Quyết định số 715/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH giấy Tân Hoàng Nga, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh với số tiền 520 triệu đồng.

Tại Quyết định số 716/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất giấy Hưng Thịnh Bắc Ninh, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh với số tiền 510 triệu đồng.

Các doanh nghiệp trên có có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định; không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Các doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 4 tháng 15 ngày đến 9 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo gửi về UBND tỉnh Bắc Ninh (qua Công an tỉnh Bắc Ninh).

Tin, ảnh: Thùy Linh