Cùng với đó, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phấn đấu đến năm năm 2030, số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 48% dân số; 100% xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII năm 2018 (Ảnh: Diên An)

 

Đây là nội dung chính Kế hoạch 436/KH-UBND triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030 do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ký ban hành.

Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, đồng thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần và phòng, chống bệnh tật.

Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật.

Ngoài ra, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao, đại hội thể dục, thể thao nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao của Nhân dân.

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách thức triển khai hay, hiệu quả trong Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để mọi đối tượng tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao rèn luyện thể chất và tinh thần./.

PV