Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ triển khai hệ thống hội nghị truyền hình của Tỉnh ủy tới các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc diễn ra sáng 8/7.

Thực hiện Quyết định 260-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015 - 2020, năm 2015, Tỉnh ủy đã đầu tư xây dựng phòng họp trực tuyến để kết nối, tham gia với các cuộc họp do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban, cơ quan Đảng Trung ương, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, việc kết nối các cuộc học tập, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết từ Trung ương đến cấp tỉnh và chuyển tiếp xuống cấp huyện cũng như các cuộc họp trực tuyến từ Tỉnh ủy đến các Đảng bộ trực thuộc, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại lễ triển khai hệ thống hội nghị truyền hình (Ảnh: Diên An)

 

Từ tháng 01/2021, Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai dự án mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình từ Tỉnh ủy đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, trong đó, đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị gồm thiết bị giải mã, camera, hệ thống ti vi hiển thị, đường truyền tại Văn phòng Tỉnh ủy, 8 điểm cấp huyện và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đầu tư 02 đường truyền số liệu chuyên dùng tại Đảng bộ Công an và Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đến nay, các hạng mục đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

Việc triển khai hệ thống đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, tiến tới “phòng họp thông minh”, “phòng họp không giấy tờ”, qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí, tăng hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp theo hướng khoa học và hiện đại.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan yêu cầu nhà thầu dự án, đơn vị cung cấp đường truyền mạng tiếp tục rà soát, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật có thể phát sinh, đảm bảo vận hành kết nối hệ thống thông suốt, âm thanh, hình ảnh đạt chất lượng tốt nhất trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Nghiên cứu, ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống để các đơn vị có thể quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cách đồng nhất, phát huy hiệu quả của hệ thống, cũng như thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Văn phòng Tỉnh ủy điều phối, sắp xếp các Ban, cơ quan của Đảng, xem xét một số cơ quan liên quan phù hợp nhằm tăng cường giao ban, triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ tới các điểm cầu, phục vụ đa dạng các thành phần liên quan,

Ngoài ra, tiếp tục triển khai các hợp phần khác của Đề án ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy nhằm phát huy tối đa hiệu quả hệ thống, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

PV