Chiều 6/3, ngành Giáo dục và Đào tạo hai địa phương Bắc Ninh và Bắc Giang tổ chức ký kết chương trình hợp tác.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang trao đổi biên bản ký kết (Ảnh: Đăng Chung)

Theo đó, hai Sở triển khai thực hiện tốt nội dung đề xuất của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội thực hiện đổi mới Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, kinh nghiệm trong lựa chọn sách giáo khoa, tổ chức biên soạn và xuất bản tài liệu giáo dục địa phương, công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu sân chơi trí tuệ cho học sinh các cấp.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh phát biểu (Ảnh: Đăng Chung)

Cùng với việc xây dựng kho học liệu số, ngân hàng đề thi dùng chung; xây dựng và vận hành phần mềm quản trị cơ sở giáo dục (phổ thông, mầm non), hai bên xác định sẽ xây dựng trường học điển hình về môi trường giáo dục và sử dụng ngoại ngữ tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; đổi mới kiểm tra đánh giá hoạt động dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế.

Biên bản hợp tác cũng nhấn mạnh hai bên tập trung phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Công đoàn ngành Giáo dục hai bên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác triển khai các phong trào thi đua, các chương trình hành động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai.

Sau mỗi năm học, hai Sở sẽ đánh giá tổng kết kết quả đạt được và lập kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo./.

Anh Tuấn