Báo cáo nhanh tại buổi giám sát nêu rõ, năm học 2020 - 2021, toàn huyện Quế Võ có 65 trường học từ bậc mầm non đến THCS; quy mô, mạng lưới nhà trường tiếp tục mở rộng, bố trí hợp lý; cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường được cải thiện, trang thiết bị dạy học được đầu tư, nâng cấp; duy trì kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường và dạy học qua truyền hình, Internet và các hình thức khác được triển khai hiệu quả. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt theo hướng thực chất; chương trình “Sữa học đường” thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao trí lực của trẻ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát (Ảnh: Mạnh Thắng)

Năm học 2021 - 2022, huyện chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết nhằm thích ứng với dạy học trực tuyến, đồng thời tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả; chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh.

Huyện Quế Võ đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, nhất là trang thiết bị dạy học đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chí đạt chuẩn quốc gia. Có kế hoạch tuyển dụng đủ giáo viên các cấp học và đảm bảo chế độ tiền lương phù hợp cho giáo viên hợp đồng. Tăng cường bồi dưỡng giáo viên dạy học liên môn đáp ứng việc triển khai và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và sách giáo khoa mới.

Các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu cùng làm rõ một số nội dung liên quan đến việc bố trí giáo viên và triển khai hợp đồng giáo viên; những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy và học trực tuyến; vấn đề dạy và học tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài…

Đề nghị huyện Quế Võ tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đồng thời thực hiện linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ của năm học 2021 - 2022 theo kế hoạch, kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh đến việc bảo dưỡng và vận hành trang thiết bị dạy học để phục vụ hiệu quả việc học trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 6; chú trọng dạy thực chất, học thực chất…, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn./.

PV