Đây là chỉ đạo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trong chuyến thăm, kiểm tra thiết chế văn hóa Khu di tích Đền thờ Lý Thường Kiệt và tiến độ thực hiện Đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã Văn Môn (huyện Yên Phong) diễn ra sáng 03/3.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn kiểm tra thực tế tại Khu di tích Đền thờ Lý Thường Kiệt (Ảnh: Đức Thắng)

Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo huyện Yên Phong, dự án đầu tư xây dựng Khu di tích Đền thờ Lý Thường Kiệt (tại xã Tam Giang) có diện tích 8,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng (nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa), thời gian thực hiện 2016-2021, với 22 hạng mục. Công tác quản lý, vận hành các hạng mục công trình được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, dự án còn một số khó khăn, vướng mắc, đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết: Chỉ đạo các cơ quan chức năng có cơ chế, quy định, hướng dẫn cụ thể trong việc quản lý, bàn giao đối với các công trình xã hội hóa để phục vụ công tác thanh, quyết toán do dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp. UBND huyện Yên Phong đã có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép quyết toán từng hạng mục công trình của dự án (sử dụng vốn ngân sách); tăng cường quảng bá khu di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết nối du lịch…

Bí thư Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực tế tại làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn (Ảnh: Đức Thắng)

Về tiến độ thực hiện Đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã Văn Môn, giai đoạn 2022 - 2026: Bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện Yên Phong ban hành Đề án, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Đến nay đã thực hiện một số công việc cụ thể: Ban hành các văn bản, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng phương án, quy trình, đơn giá… nhằm xử lý chất thải rắn tồn đọng tại làng nghề Mẫn Xá; triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn làng nghề xã Văn Môn 3,8 ha, triển khai Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư… Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do nhiều người dân không nhận tiền đền bù (hiện mới có 31/78 hộ nhận tiền đền bù, đạt khoảng 39,3%). Do vậy chưa thể trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công trong năm 2022 theo thời gian thực hiện được phê duyệt; chưa xây dựng được phương án và đơn giá xử lý chất thải rắn tồn đọng nên chưa thực hiện các bước tiếp theo; tỷ lệ các cơ sở cô đúc nhôm di dời ra khỏi khu vực dân cư chiếm tỷ lệ rất thấp 12,8% (38/297 hộ), nguyên nhân là do kinh phí thuê mặt bằng tại dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn cao hơn so với khu vực...

Người đứng đầu Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Phong (Ảnh: Đức Thắng)

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, cũng như ý kiến đóng góp của các ngành chức năng về thiết chế văn hóa tại Khu di tích Đền thờ Lý Thường Kiệt và tiến độ thực hiện Đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã Văn Môn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn trao đổi, phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của 2 nội dung trên.

Đối với Khu di tích Đền thờ Lý Thường Kiệt, đề nghị huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng đề án bảo tồn, phát huy di tích lịch sử, gắn với bản sắc văn hóa truyền thống, nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch. Về công tác thanh, quyết toán, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương, giải quyết sớm nhất trong thời gian tới.

Trong Đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã Văn Môn, huyện và chủ đầu tư cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn tồn đọng, tỉnh thống nhất mặt chủ trương, huyện khẩn trương nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện.

Về lâu dài, cần có lộ trình chuyển đổi, tiến tới xóa bỏ những làng nghề gây ô nhiễm môi trường, vì sức khỏe, cuộc sống người dân… hướng đến sự phát triển mới, xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn./.

Anh Tuấn