* Tại huyện Quế Võ, cuộc bầu cử ngày 23/5 thành công tốt đẹp, bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh; cơ bản bầu đủ số lượng đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn theo quy định, gồm những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước và chính quyền địa phương. Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đạt tỷ lệ 98,9%; bầu đại biểu HĐND cấp huyện đạt tỷ lệ 98,99%; bầu đại biểu HĐND cấp xã đạt tỷ lệ 99,52%...

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan tặng hoa chúc mừng lãnh đạo chủ chốt huyện Quế Võ 

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX tiến hành bầu lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND huyện. Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu lãnh đạo, Ủy viên các Ban của HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án nhân dân huyện; thông qua Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới; Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Quế Võ…

Dịp này, 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 42 tập thể và 92 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Quế Võ tặng Giấy khen.

* Tại huyện Yên Phong, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX đã nghe HĐND huyện nghe Báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, hơn 97% cử tri huyện bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 8 đại biểu HĐND tỉnh và 35 đại biểu HĐND huyện; bầu 373/383 đại biểu HĐND cấp xã đã được ấn định. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại hoặc phải hủy kết quả bầu cử. Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện đối với 35 ông, bà trúng cử.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng, bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Yên Phong trong tổ chức thành công cuộc bầu cử, tạo tiền đề để xây dựng bộ máy chính quyền đủ sức lãnh đạo, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung công việc của kỳ họp để lựa chọn, bầu được những người có đủ phẩm chất, trí tuệ đảm đương, gánh vác trọng trách trong bộ máy chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX tặng hoa chúc mừng các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện Yên Phong

Bộ máy chính quyền huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải phát huy, kế thừa được những truyền thống tốt đẹp của các nhiệm kỳ trước, tạo sự thống nhất cả trong nhận thức và hành động; nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để sớm thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND các cấp, các ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lựa chọn những vấn đề then chốt, bức thiết nhất để giải quyết hiệu quả. Đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Từng đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND huyện cần tích cực, chủ động nghiên cứu pháp luật, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu HĐND huyện Yên Phong đã tiến hành các thủ tục theo luật định bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND huyện. Bầu hội thẩm nhân dân của TAND huyện. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX tái cử Chủ tịch HĐND huyện. Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử.

Ngoài ra, HĐND huyện xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện; số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy viên các Ban của HĐND huyện và nghe thông báo các Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về phê chuẩn Ủy viên các Ban của HĐND huyện; thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện

* Tại huyện Gia Bình, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo kỳ họp thứ Nhất và tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XX. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngô Văn Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là Ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,77%; đại biểu HĐND huyện đạt 99,7%; đại biểu HĐND cấp xã đạt 99,6%. Huyện bầu đủ 4 đại biểu HĐND tỉnh, 31 đại biểu HĐND huyện đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; bầu được 345/357 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và một số đồng chí UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng lãnh đạo huyện Gia Bình 

Kỳ họp thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Gia Bình khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành tổ chức bầu: Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các Trưởng, phó Ban HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện, các ủy viên UBND huyện và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện.

Bà Nguyễn Thị Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trúng cử Chủ tịch HĐND huyện. Ông Đặng Đình Mạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử. HĐND huyện thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; thông qua Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Gia Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang khẳng định Gia Bình đã phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, đẩy lùi dịch COVID-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất tỉnh.

Đồng chí đề nghị mỗi đại biểu HĐND đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và trước HĐND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ của mình, dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; thực hiện tốt chương trình hành động, thường xuyên liên hệ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện), sáng tạo với nhiều giải pháp đột phá đưa huyện Gia Bình phát triển toàn diện, vững mạnh.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Đặng Đình Mạch, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và cán bộ, Nhân dân xã Nhân Thắng đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020.

Dịp này, 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho Đảng bộ thị trấn Gia Bình có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

 

PV