Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư diễn ra ngày 28/9 tại Bắc Ninh nêu rõ, 20 năm qua, cả nước có trên 87% khu dân cư tổ chức Ngày hội, tỷ lệ hộ gia đình tham dự đạt trên 70%. Những năm gần đây, số địa phương có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội tiếp tục tăng chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Qua Ngày hội, Nhân dân cả nước đã đóng góp hơn 10 triệu lượt ý kiến tham gia nhiều vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng trong cuộc sống, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động thiết thực, có hiệu quả và đã hiệu triệu, thu hút được sự tham gia tự nguyện, rộng rãi, đông đảo nhất của các tầng lớp Nhân dân; phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân với vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tất cả quá trình đó kết tinh trong Ngày hội, làm nên tinh thần của Ngày hội mà Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, đồng thời đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Quang Vinh)

Đây là dịp để MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, vai trò, vị trí của Mặt trận trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để góp phần cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh công bằng, dân chủ văn minh xây dựng và phát triển đất nước.

Từ khi phát động năm 2000 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội của Mặt trận đã vận động được hơn 84.000 tỷ đồng để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, xây mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ lượt khám, chữa bệnh và học tập của học sinh, sinh viên; giúp đỡ phát triển sản xuất.

Năm 2023, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận đã có 189 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ 296 tỷ đồng để giúp đỡ khoảng 6.000 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc.

Các khu dân cư đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo, chia sẻ với các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều nơi, Ngày hội còn là dịp để chung tay đóng góp cho người gặp khó khăn trong cuộc sống, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, qua 20 năm, việc tổ chức Ngày hội tại các địa bàn dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất hàng năm (18/11) đã đi vào cuộc sống, được triển khai rộng khắp và là một trong những hoạt động quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây là kết quả nổi bật của quá trình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận mà trọng tâm là địa bàn dân cư, hướng mạnh về cơ sở, thu hút được sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Qua đó, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong các giai đoạn.

Nhấn mạnh việc ban hành Nghị quyết mới thay cho Nghị quyết 04 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá V là sự cần thiết để tiếp tục đảm bảo cho hoạt động này phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, cần nghiên cứu kế thừa những nội dung sâu sắc của Nghị quyết 04 để làm rõ trong Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về đổi mới, nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

“Điều quan trọng của Ngày hội chính là không khí vui tươi, đoàn kết, phấn khởi ở từng tổ dân phố, từng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, khóm, sóc, từ đô thị, đồng bằng đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của các tầng lớp Nhân dân, các giai tầng, các tôn giáo đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng, khẳng định tinh thần chung sức, chung lòng, tô đậm thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng của từng người dân, mỗi gia đình cùng xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”, đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Bên cạnh việc tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đại biểu tham dự Hội nghị sẽ góp ý cho Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo kết quả khảo sát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi đến Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV; Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2024 của Ủy Trung ương MTTQ Việt Nam và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội.

“Đây đều là những công việc quan trọng của Mặt trận, cần được thảo luận kỹ lưỡng, chu đáo, sao cho tiếp thu được nhiều ý kiến xác đáng để hoàn thiện các văn bản này, nhất là những văn kiện chuẩn bị cho Đại hội. Rất mong các cụ, các vị, các đồng chí dành thời gian, tâm huyết để đóng góp và chắc chắn rằng hoạt động của Mặt trận không thể tách rời với bối cảnh trong và ngoài nước hiện nay”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị.

MTTQ đã trải qua gần hết chặng đường của nhiệm kỳ Đại hội khoá IX và đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành Nghị quyết của Đại hội, dự kiến tháng 10/2024 sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tiếp theo, do đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 22-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tháng 9/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 120-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam để tiếp tục thể chế chủ trương của Đảng đối với MTTQ Việt Nam và Mặt trận phải tiếp tục tham mưu đưa những chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu tâm huyết của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, khẳng định Ngày hội thực sự là động lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, huy động sự đóng góp công sức của Nhân dân ở mỗi khu dân cư, từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Quang Vinh)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, xác định Nghị quyết 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư là rất quan trọng, thực sự là Ngày hội đại đoàn kết của người dân ở khu dân cư, Ngày hội của ý Đảng, lòng dân, do vậy, Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo tổng kết khá bài bản từ cấp tỉnh đến toàn quốc và các đại biểu sẽ cùng thảo luận, cho ý kiến để ban hành Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về đổi mới, nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Quá trình tổng kết, các cấp uỷ, chính quyền các cấp đã biểu dương, khen thưởng cho 322.008 tập thể khu dân cư; tặng Bằng khen, Giấy khen cho 1.185.031 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu. Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tôn vinh, khen thưởng cho 491.517 tập thể, Ban Công tác Mặt trận và 676.206 cá nhân. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 153 tập thể, 22 cá nhân.../.


Anh Tuấn