Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Bằng khen của Tỉnh uỷ cho Đảng bộ thành phố Từ Sơn (Ảnh: Báo Bắc Ninh)  

 

Đó là một trong những nội dung đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát triển chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của thành phố Từ Sơn chiều 9/1.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo thành phố Từ Sơn, năm 2023, thành phố Từ Sơn tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện chủ đề công tác năm và 2 quyết tâm chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh. Qua rà soát, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; 5 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng đô thị; hoạt động thương mại - dịch vụ được mở rộng về quy mô, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 8,52% so với năm 2022; tổng giá trị sản phẩm công nghiệp đạt hơn 82.363 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước gần 3.600 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách thủ tục hành chính… được chú trọng.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được quan tâm, giữ vững. Đời sống nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,61% theo chuẩn đa chiều, hộ cận nghèo giảm còn 0,72%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến tích cực.

Năm 2024, thành phố Từ Sơn tập trung thực hiện tốt chủ đề năm “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tập trung triển khai công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ các dự án đất; tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển toàn diện các giá trị văn hoá, con người Từ Sơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân” và 4 quyết tâm chính trị. Phấn đấu tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 89.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so năm 2023; thu ngân sánh Nhà nước đạt 814 tỷ đồng (không tính thu Hải quan và thu tiền sử dụng đất); trên 85% số khu phố đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%; có 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của thành phố Từ Sơn trong năm 2023. Dự báo năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thành phố Từ Sơn bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chủ đề của tỉnh, của thành phố, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, trách nhiệm công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin điện tử Thành uỷ (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới cơ sở; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, tài nguyên - môi trường…

Tiếp tục xây dựng và phát triển toàn diện các giá trị văn hóa, con người Từ Sơn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết. Giữ vững an ninh trật tự, ATGT. Thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2024.

Nhân dịp này, Thành ủy Từ Sơn tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Từ Sơn, tại địa chỉ: thanhuytuson.vn.

Nhóm PV