Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên tiến hành nghi thức dâng hương (Ảnh: Diên An)

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc Nhân dân. Những năm qua, thực hiện đường lối của Đảng, với tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trước vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nguyện đoàn kết, thống nhất, tiếp bước cha anh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

PV