Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh (Ảnh: bacninh.gov.vn)

 

Sáng 21/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong thời gian qua, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được quan tâm, thực hiện hiệu quả, mang lại kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Giá trị viện trợ giải ngân từ năm 2020 đến tháng 6/2022 đạt gần 562 triệu USD, tập trung ở một số lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, tài nguyên - môi trường, hỗ trợ tư pháp và giải quyết các vấn đề xã hội…

Tại Bắc Ninh, công tác hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo tăng cường. Tỉnh thường xuyên nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản liên quan theo hướng tạo thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, chủ động tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; thường xuyên cung cấp thông tin, giới thiệu nhu cầu vận động viện trợ…

Giai đoạn từ năm 2019 đến nay, giá trị giải ngân của các dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1,34 triệu USD (bằng 82,5% tổng giá trị giải ngân giai đoạn 2016 - 2019); trong thời gian dịch COVID-19 phức tạp, tỉnh tích cực vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện viện trợ khẩn cấp nhiều trang thiết bị y tế, lương thực... phục vụ phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 130.000 USD. Ngoài ra, trong năm 2021, Bắc Ninh đã chủ động phối hợp vận động tổ chức JICA (Nhật Bản) tài trợ trên 13 tỉ đồng thực hiện dự án "Phát triển Nghề làm gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ". Dự án hiện đã được phê duyệt và đang triển khai…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chương trình Quốc gia về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh đến giải pháp về hoàn thiện cơ sở pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi; phổ biến chia sẻ thông tin; đổi mới đa dạng phương thức và đối tượng; tăng cường giám sát; củng cố bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác này…

Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe đại diện Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) chia sẻ thông tin về một số điểm mới của Nghị định 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

MT