Các đại biểu tham dự Kỳ họp (Ảnh: HT)

 

Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các ông bà đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Từ Sơn; lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan, thành phố Từ Sơn.

Năm 2022, thành phố Từ Sơn đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững”.

Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 0,76%; công nghiệp và xây dựng chiếm 81,1%; dịch vụ 18,14%. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 138.927 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.827,2 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa không tính thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.145,2 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 813,4 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch...

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được quan tâm, giữ vững. Toàn thành phố có 91,3% khu dân cư và 92,8% số hộ đạt danh hiệu văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%. Năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở được tăng cường.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Sơn Lê Xuân Lợi phát biểu khai mạc Kỳ họp (Ảnh: HT)

 

Kỳ họp tập trung thảo luận, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, tập trung đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu giá trị sản xuất CN đạt 146.000 tỷ đồng, tăng 5% so năm 2022; doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 7,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 960,7 tỷ đồng (không tính thu Hải quan và thu tiền sử dụng đất); trên 85% khu phố và trên 90% số hộ đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%...

Cũng tại Kỳ họp, HĐND thành phố Từ Sơn nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban của HĐND thành phố, MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Từ Sơn thông tin kết quả Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo chương trình, Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 - 20/12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Từ Sơn năm 2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023 và xem xét một số nội dung quan trọng khác.

MT