Thực trạng ô nhiêm môi trường tại phường Phong Kê, thành phố Bắc Ninh (Ảnh: An Bình)

Theo đó, giao Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tất cả các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ xen lẫn khu dân cư đang hoạt động (kể cả hoạt động lén lút ban đêm); kiên quyết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tất cả các cơ sở sản xuất đang hoạt động (kể cả hoạt động lén lút ban đêm) tại Cụm công nghiệp Phong Khê I, kiên quyết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước 30/8/2021.

Trong đó, thực hiện kiểm tra từng đợt, từng nhóm doanh nghiệp, đảm bảo kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền, mỗi đợt kéo dài 10 ngày./.

PV