Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV)

 

Đó là nội dung đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban khối Nội chính quý III nhằm đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 do Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức ngày 7/10.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong khối Nội chính.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối Nội chính đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19; các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 được triển khai kịp thời, phù hợp với điều kiện, tình hình mới. Những nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác nội chính, PCTN và CCTP được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không để bị động, bất ngờ.

Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành 28 văn bản về công tác nội chính, PCTN và CCTP; ngành Kiểm sát thụ lý và giải quyết hơn 3.500 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 78,2%; công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục việc chồng chéo trong thanh tra. Toàn tỉnh tiếp hơn 2.200 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh hơn 1.600 vụ việc; các cấp, ngành tiếp nhận và xử lý hơn 2.900 đơn thư các loại. Cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp thụ lý 32 vụ/165 bị can tham nhũng, kết luận điều tra 17 vụ/104 bị can; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát gần 14,4 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, các cơ quan khối Nội chính chủ trì, phối hợp với các ngành tăng cường thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, tư tưởng, các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tại các khu công nghiệp, các vấn đề phát sinh từ các dự án... không để bị động, bất ngờ; có giải pháp đồng bộ, hiệu quả để làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác CCTP năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung ghi nhận kết quả đạt được của các ngành trong khối Nội chính. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan Nội chính trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết TƯ 4 khóa XIII về tăng cường hơn nữa công tác chỉnh đốn trong Đảng; nâng cao năng lực, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Thực hiện rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm để tập trung hoàn thành trong quý IV, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kép, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV)

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong khối xây dựng cụ thể việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các vụ việc, vụ án; tăng cường phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài; xây dựng quy chế phối hợp, xử lý các vụ án từ nhận tin báo tội phạm đến điều tra truy tố, xét xử, thi hành án.

Các cơ quan rà soát lại chính sách, chế độ, văn bản quy phạm pháp luật để bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh; đặc biệt là các lĩnh vực xây dựng, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản nhằm tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung rà soát quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực./.

MT