Sáng 24/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin về kết quả kỳ họp 26 xem xét báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Đức Hiện. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy, giai đoạn từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2014, ông Hiện với vai trò là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ đã thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, sau khi nhận hồ sơ và tờ trình của UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ về việc đề nghị UBND huyện Quế Võ, Phòng Tài nguyên và Môi trường xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 97 hộ dân của xã Ngọc Xá (trong đó có 5 thửa đất của hộ gia đình ông N. B. B ở thôn Hữu Bằng).

Trụ sở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Quế Võ nơi ông Hiện từng công tác (Ảnh: Đức Thắng)

Ông Hiện đã không tiến hành thẩm định lại hồ sơ, không kiểm tra đối chiếu với các tài liệu trong hồ sơ địa chính mà đã ký xác nhận vào hồ sơ là đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 97 hộ gia đình của xã Ngọc Xá trình lãnh đạo phê duyệt.

Hành vi trên dẫn đến việc UBND huyện Quế Võ ban hành Quyết định 2003/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông N. B. B sai về loại đất.

Vi phạm của ông Hiện gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân cán bộ, đồng thời là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 800 triệu đồng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm; căn cứ Khoản 9 Điều 2 Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/72022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật ông Hiện bằng hình thức khai trừ Đảng.

Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xem xét một số nội dung quan trọng khác./.

PV