Điểm cầu chính của Hội nghị đặt tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội

 

Cụ thể, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, thời gian từ 07h55 đến 11h30.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, thời gian từ 13h55 đến 16h30.

Thành phần tham dự, đối với cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ chủ trì Hội nghị tại Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học - Nghệ thuật, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ phận chuyên trách chuyên đề 05.

Đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy: Tùy tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng chí Bí thư cấp ủy quyết định số lượng đại biểu tham dự Hội nghị đảm bảo công tác phòng, chống dịch, địa điểm tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở Đảng bộ: Thành phố Bắc Ninh, Công an, Quân sự dự và chỉ đạo Hội nghị tại Đảng bộ mình.

Riêng Đảng bộ Công an, Quân sự, Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh do Bí thư cấp ủy quyết định địa điểm.

Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định./.  

Anh Tuấn