Năm 2020, tổng doanh thu của 195 trang trại đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên tổng doanh thu giảm.

Ngày 15/9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại và thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện hình thành và phát triển kinh tế trang trại như: phát triển sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, chuyển dịch ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản, dồn điển đổi thửa, phát triển chăn nuôi trang trại ngoài khu dân cư, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Thắng)

Tuy nhiên, có thực tế là các trang trại phát triển sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa liên kết với nhau và tìm đối tác để liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn; việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, thuê đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều khó khăn; việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế...

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2021, tỉnh Bắc Ninh có 6 xã được đưa vào kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Tam Giang (Yên Phong), Cảnh Hưng (Tiên Du), Mộ Đạo (Quế Võ), Đình Tổ (Thuận Thành), Đại Lai (Gia Bình), An Thịnh (Lương Tài). Đến nay, các xã cơ bản đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nâng cao của tỉnh, nhưng một số tiêu chí còn gặp khó khăn.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn biểu dương các ngành, địa phương đã rất tích cực trong việc triển khai phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là việc phát triển mô hình kinh tế trang trại và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhấn mạnh vai trò của kinh tế trang trại trong phát triển nông nghiệp giai đoạn hiện nay, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung giải quyết các vướng mắc của các trang trại trên địa bàn tỉnh, nhất là vấn đề đất đai. Giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục, quy trình, thẩm quyền giải quyết để các địa phương triển khai thực hiện.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 Trần Văn Tường ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn sở hữu trang trại gà đẻ 13.000 con, có doanh thu lên tới 20 tỷ đồng mỗi năm (Ảnh: Khương Lực)

Bên cạnh đó, tham mưu thành lập Tổ công tác hỗ trợ mô hình kinh tế trang trại. Thành lập nhóm Zalo kết nối các trang trại để kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc của các trang trại, đồng thời tạo sự kết nối giữa các trang trại. Rà soát các nội dung còn vướng mắc, bất cập trong triển khai chính sách để tham mưu điều chỉnh cho phù hợp. Nâng cao hiệu quả áp dụng khoa học kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, tăng cường kết nối, liên kết, phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp.

Sở Xây dựng rà soát, báo cáo UBND tỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh; công bố công khai các quy hoạch để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển nông nghiệp tiếp cận đầy đủ và yên tâm đầu tư.

Các huyện, thị xã, thành phố thành lập Tổ hỗ trợ mô hình kinh tế trang trại của huyện; quan tâm đầu tư hạ tầng cho các dự án phát triển kinh tế trang trại.

Các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Trung ương, của tỉnh để các tổ chức, cá nhân tiếp cận đầy đủ các chính sách.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương đã đăng ký xã nông thôn mới nâng cao phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2021.

Trong quá trình triển khai cần kết hợp hài hoà với phát triển đô thị, đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, chú trọng cải thiện các tiêu chí về môi trường, văn hoá, thu nhập.

Ngoài ra, các hội, đoàn thể tiếp tục phát động sâu rộng phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa đến toàn thể hội viên./.

PV