(Ảnh minh họa: Đăng Nam)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép học sinh, học viên trở lại trường từ ngày 19/7/2021 để ôn tập, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020 – 2021. Trong đó, học sinh Tiểu học; học sinh lớp 6,7,8 cấp THCS; học sinh, học viên lớp 10,11 cấp THPT tiếp tục hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2020 – 2021. Học sinh lớp 9 thực hiện kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh khi trở lại trường học.

Đặc biệt, với những học sinh thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế và học sinh ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối năm học cho học sinh đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác./.

MT