Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang với các đại biểu HĐND huyện Gia Bình (Ảnh: Xuân Bình)

 

Đó là nội dung phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tại kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện Gia Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức ngày 21/12.

Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2022 hoạt động của HĐND huyện Gia Bình tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp công dân. Nổi bật, trong công tác giám sát, Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề; HĐND huyện thực hiện giám sát thường xuyên các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Trong thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của HĐND huyện Gia Bình, năm 2022 tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giá cả các mặt hàng như xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng cao, nhưng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Gia Bình tiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản ổn định; công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế: Giá trị sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng; thu ngân sách Nhà nước đạt thấp; một số dự án xây dựng cơ bản còn chậm giải ngân; công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình còn nhiều hạn chế; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn chậm; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở một số địa phương còn bất cập, chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp…

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đánh giá cao hoạt động của HĐND huyện và những kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2022. Thời gian tới, HĐND huyện cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo; căn cứ những nhiệm vụ giải pháp của tỉnh, cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, cụ thể hóa những nhiệm vụ của HĐND huyện trong năm 2023; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề còn tồn đọng; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Gia Bình, Khu công nghiệp Gia Bình II để đón các nhà đầu tư vào khu công nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên tại cơ sở…

KL