Điện lực Yên Phong họp bàn triển khai dự án (Ảnh: PV)

 

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Bắc Ninh, Điện lực Yên Phong đã triển khai Dự án đầu tư xây dựng “Cải tạo mạch vòng 22kV sau các TBA 110kV Yên Phong 2 (E27.12), Yên Phong 3 (E27.13) và Yên Phong 4 (E27.27)”, nhằm đảm bảo hỗ trợ cấp điện liên thông và nâng cao độ ổn định cung cấp điện.

Điện lực Yên Phong sẽ triển khai khối lượng (quy mô) dự án, bao gồm: Xây dựng mới 1,830km tuyến cáp ngầm 24kV; Xây dựng mới 1,332km tuyến đường dây trên không 22kV; Cải tạo tuyến đường dây hiện có với tổng chiều dài 7,171km tuyến đường dây trên không 22kV; Lắp đặt 7,866km dây chống sét TK-35 để bảo vệ chống sét đánh thẳng cho đường dây 22kV; Lắp đặt mới 10 CDLĐ-24kV.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn: Từ ngày 15/11- 30/11, tiến hành điều tra, quy chủ đất nông nghiệp phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; từ ngày 25/11, tiến hành hỗ trợ giải phóng mặt bằng; từ ngày 01/12/2022 - 31/03/2023, thi công xây dựng công trình.

Đến nay, dự án đã đạt được những kết quả bước đầu. Trong đó, đã triển khai xong việc lập và duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tiến hành đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, giao tuyến mặt bằng thi công. Đồng thời phối hợp với đơn vị thi công, Ban quản lý dự án đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án trên khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho các phụ tải, lưới điện; đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các khách hàng sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện MAIFI, SAIFI, SAIDI. Bên cạnh đó, cũng chủ động cung cấp và phân phối điện khu vực huyện Yên Phong và giảm tối thiểu thời gian mất điện; tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu vực huyện Yên Phong./.

KL