Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

I. Đại biểu đương nhiên

1. Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

2. Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

3. Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX

II. Đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội XX Đảng bộ tỉnh

1. Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2. Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch HĐND tỉnh

3. Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

4. Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch UBND tỉnh

5. Nguyễn Thị Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Bình

6. Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

7. Nguyễn Văn Hùng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ tỉnh

8. Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

9. Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10. Lê Xuân Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Từ Sơn

11. Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

12. Nguyễn Đức Sâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn

13. Nguyễn Văn Sự, Bí thư Đảng ủy xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong

14. Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

15. Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

16. Nghiêm Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

17. Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

18. Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh

III. Đại biểu dự khuyết được bầu tại Đại hội XX Đảng bộ tỉnh

1. Trần Trọng Hà, Chủ tịch UBND xã Phương Liễu, huyện Quế Võ

Anh Tuấn