Theo kế hoạch phấn đấu  trên 90% học sinh được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc-xin theo quy định (Ảnh minh họa: Sở Y tế Bắc Ninh)

 

Theo đó, phấn đấu 100% trường học, cơ sở giáo dục có cán bộ y tế; 100% trường học, cơ sở giáo dục bảo đảm cơ số thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu cho sơ cấp cứu và phòng chống dịch bệnh; 100% trường học, cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học hoặc khi mới nhập học; 100% trường học, cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú được kiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; trên 90% học sinh được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc-xin theo quy định…

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành trong triển khai công tác y tế trường học năm học 2022 - 2023. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn và tổ chức mạng lưới cán bộ làm công tác y tế trường học; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức; thường xuyên tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, dinh dưỡng hợp lý, phát triển thể chất, tinh thần và hoạt động thể lực. Đồng thời, tiếp tục triển khai các văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo; triển khai các chương trình y tế học đường và đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm cho các kỳ thi trong năm học.

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, lồng ghép các nội dung kiểm tra, giám về công tác an toàn thực phẩm, các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, cung cấp nước uống, vệ sinh cá nhân… theo quy định.

 

MT