Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: PV)

 

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1 dự, chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Quân khu 1, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tập trung chỉ đạo, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng được tăng cường, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng địa phương được chú trọng; huy động lực lượng dự bị động viên, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được tập trung triển khai. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lương Tài… Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng vũ trang xung kích tham gia phòng chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được quan tâm thực hiện, trong năm toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 2.200 đối tượng theo quy định; chỉ đạo 100% trường THPT, Trung cấp nghề, Cao Đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.

Tham luận tại Hội nghị, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh trong năm 2021, chia sẻ những vướng mắc, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, cùng với cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hoàn thiện các tiêu chí đưa Bắc Ninh đến gần hơn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Xây dựng, ban hành chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022 đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1 (giữa) trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.

 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt; kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng thường trực, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng luật định. Nâng cao chất lượng công tác tập huấn, huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, khu vực phòng thủ cấp huyện; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2022.

Tại Hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quân đội nhân dân Việt Nam” do Bộ Quốc phòng trao tặng.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua quyết thắng năm 2021 của Bộ Quốc phòng; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021./.

MT