Đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, các tổ giúp việc và ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, quy định theo hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của 16 địa phương tổ chức các Hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật.

Sáng 15/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1) bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh (Ảnh: Diên An)

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử tại các nơi này còn gặp những khó khăn, vướng mắc như: Một số địa phương sau sáp nhập xã, khu dân cư chưa có kinh nghiệm tham gia công tác bầu cử; 7/16 địa phương có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử; một số nơi đề nghị điều chỉnh cơ cấu sát với thời điểm Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 gây khó khăn cho quá trình tổ chức...

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy dân chủ trong kiểm tra, giám sát, khắc phục tính hình thức; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; chuẩn bị tốt điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội toàn dân…

Về phía tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt sâu sắc những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử gửi về Ủy ban Bầu cử tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử; và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử.

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thành lập 5 Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 2 từ ngày 20/4 đến 22/5./.

 

PV