Đề cao định hướng từng ngành theo tiêu chí “xanh”, xu hướng phát triển cần dựa vào kinh tế đô thị, logitics, du lịch văn hóa, nông nghiệp sinh thái; làm rõ vị trí Bắc Ninh và không gian liên kết vùng.

Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị rà soát nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh tổ chức ngày 21/3.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Đức Thắng)

Sau khi nghe báo cáo các nội dung, tiến độ công việc chuẩn bị cho hội nghị (dự kiến diễn ra ngày 24/3) và xem phim giới thiệu về Quy hoạch tỉnh, các đại biểu tham gia góp ý một số nội dung, trong đó tập trung nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi so với thời kỳ đầu lập quy hoạch, cả về chủ trương, chính sách và việc bắt đầu triển khai dự án có tính chất liên vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Đơn vị tư vấn cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng và các chuyên gia phản biện; làm nổi bật chức năng đô thị của Bắc Ninh trong vùng Thủ đô; cập nhật quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và đề xuất các danh mục dự án ưu tiên theo từng giai đoạn; phim giới thiệu về Quy hoạch tỉnh cần có kịch bản thật chi tiết, lựa chọn hình ảnh tiêu biểu, hấp dẫn người xem…

Trong khi đó, đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung đồ án; đồng thời khẳng định việc rà soát, cập nhật các thông tin, nội dung chuyên ngành sẽ được thực hiện cho đến khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu sớm hoàn thiện phim và nội dung quy hoạch. Trong đó, phim giới thiệu Quy hoạch tỉnh cần làm rõ vị trí Bắc Ninh và không gian liên kết vùng. Đặc biệt, hồ sơ phải có báo cáo giải trình việc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành và chuyên gia.

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh, quan điểm dẫn dắt là phải kế thừa toàn bộ nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai các công tác chuẩn bị để hội nghị thành công tốt đẹp./.

Anh Tuấn