Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho ông Nguyễn Song Hà 

 

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Song Hà là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; trải qua gần 30 năm công tác, giữ nhiều cương vị, trọng trách của thành phố Bắc Ninh, đồng chí luôn nỗ lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tín nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị đồng chí Nguyễn Song Hà trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác, đoàn kết, sáng tạo cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung giải quyết những “điểm nghẽn” của ngành, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo bước chuyển mới trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp luôn đồng hành, hỗ trợ đồng chí Nguyễn Song Hà sớm nắm bắt công việc mới, xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh toàn diện.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Song Hà khẳng định, trên cương vị mới sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng tập thể Đảng bộ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

 

PV