Một phiên tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang (thứ tư từ trái qua) tại Ban Tiếp công dân tỉnh (Ảnh: Thế Hòa)

Cụ thể, phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Nếu trùng ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, sẽ được bố trí vào những ngày làm việc tiếp theo.

Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn tổ chức tiếp đột xuất nếu công dân có vụ việc phát sinh hoặc công dân có nhu cầu.

Sau mỗi phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất, Ban Tiếp công dân đều ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

Riêng trong năm 2020, 2021 đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có những thời điểm do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Bắc Ninh đã phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian tương đối dài, do đó phải thay đổi hình thức tiếp công dân từ trực tiếp sang gián tiếp, tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân gửi qua bưu điện.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để kịp thời xử lý khi có vụ việc phát sinh.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, Nhân dân…

Những nội dung trên đã được báo cáo tại Báo cáo 108/BC-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh và Báo cáo 140/UBND-NC ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh, gửi Đoàn giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Anh Tuấn