Lực lượng y tế tiến hành việc lấy mẫu test nhanh cho người dân (Ảnh: minh hoạ)

 

Trước đó, ngày 27/04/2020, CDC Bắc Ninh được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2. Theo đó, công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm được nâng cao, đáp ứng được tình hình dịch diễn biến phức tạp vượt qua cả cấp độ 5 - cấp độ cao nhất do Bộ Y tế quy định. Nếu trong năm 2020, công suất xét nghiệm mới đạt được 500 mẫu đơn/ngày đêm (5.000 mẫu gộp/ngày đêm) thì đến thời điểm cao điểm tháng 5/2021 đã nâng lên trên 8.000 mẫu đơn/ngày đêm (trên 80.000 mẫu gộp/ngày đêm) và hiện nay đơn vị duy trì mức xét nghiệm khoảng 5.000 mẫu đơn/ngày đêm ( 50.000 mẫu gộp/ ngày đêm).

Hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ xét nghiệm hỗ trợ các các đơn vị trong và ngoài ngành xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, phòng Xét nghiệm của CDC Bắc Ninh vẫn duy trì thực hiện các dịch vụ như: Xét nghiệm các dịch vụ khám chữa bệnh, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, xét nghiệm nước sinh hoạt, nước ăn uống, nước thải y tế... đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh./.

MT