Các đồng chí Thường trực Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án 938

Với mục tiêu chung là nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của phụ nữ, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong việc ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trong vai trò là cơ quan chủ trì, thường trực của Đề án 938, Hội LHPN tỉnh và 9 Sở, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, UBND các huyện/thành phố đã ban hành 45 văn bản chỉ đạo liên quan; tổ chức hoạt động triển khai, tập huấn, tuyên truyền, cụ thể hóa mục tiêu trong Kế hoạch 311 ngày 6/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành.

Các đồng chí Thường trực Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Đề án 938 (Ảnh: Thu Hương)

Cả 5/5 nhiệm vụ của Đề án 938 đã được các Sở, ban, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cấp riêng kinh phí của Đề án, đồng thời lồng ghép trong thực hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm với nhiều hoạt động phong phú thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, 6/6 mục tiêu đều đạt và vượt, cụ thể đã có 381.569/200.000 lượt hội viên phụ nữ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; giáo dục làm cha mẹ; vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

100% (mục tiêu là 90%) cán bộ chuyên trách các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội.

Hội LHPN các cấp từ tỉnh tới cơ sở và các ngành đã tổ chức 18 khóa bồi dưỡng, 50 lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận các chủ trương, chính sách, pháp luật mới liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ được 1.326/1.000 đối tượng phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi. Các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành Tư pháp, Công an và các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Ngày hội phụ nữ với pháp luật”, “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”; hỗ trợ vay vốn, máy may công nghiệp, kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khó khăn thông qua các mô hình câu lạc bộ “Tình thương và trách nhiệm”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”, “Câu lạc bộ đồng cảm”...

Toàn tỉnh cũng có 279.069 lượt (vượt 129.069 lượt) cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh được tiếp cận các kiến thức về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em...

Hội LHPN các cấp và các ngành đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, phối hợp, lên tiếng bảo vệ, can thiệp hỗ trợ 418 phụ nữ và 22 trẻ em bị bạo lực gia đình và xâm hại. Các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, vụ xâm hại trẻ em được các cấp Hội và các ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc giải quyết theo luật định.

Ngoài ra, toàn bộ 126 xã, phường, thị trấn đều có ít nhất một mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên có thể nhân rộng như: mô hình an toàn thực phẩm, mô hình phòng chống bạo lực gia đình, mô hình giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt... Cùng với đó, tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hội viên phụ nữ tham gia các mô hình nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan.

Về công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng, Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới bằng nhiều hình thức. Kết quả có 2.123 tin bài, 15 phóng sự phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, 23.334 tin bài được phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; cấp phát 150.000 tờ rơi, tờ gấp, 40.840 sổ tay. Tổ chức 1.253 buổi tập huấn, hội nghị, tư vấn, nói chuyện chuyên đề; 42 cuộc hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, hội thi và triển lãm.

Năm 2018, 2020 cấp tỉnh tổ chức 2 Hội nghị “Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với phụ nữ, doanh nhân nữ”, năm 2022 tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6; cấp huyện tổ chức 5 cuộc, cấp cơ sở tổ chức 61 hội nghị hội nghị đối thoại, đã có 1.000 kiến nghị, đề xuất tới các cấp ủy chính quyền, cơ bản các kiến nghị được tiếp thu, giải quyết bằng cơ chế, chính sách.

Về xây dựng các mô hình, câu lạc bộ nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án, 8/8 huyện/thành phố ra mắt 17 “Làng quê an toàn/Khu phố an toàn”; 145 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc; 419 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 40 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật; 115 “Chi hội phụ nữ thực hiện phân loại và xử lý rác thãi hữu cơ bằng vi sinh bản địa IMO tại hộ gia đình”; 12 “Làng nông thôn mới/Khu phố kiểu mẫu”; 161 “Làng 3 sạch/ khu phố 3 sạch”; 12 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”; 43 “Khu dân cư không rác thải”; 7 câu lạc bộ “Không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em”, 04 câu lạc bộ “Phụ nữ kinh doanh sản xuất thực phẩm an toàn”; 453 câu lạc bộ phụ nữ hát dân ca Quan họ; 279 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ, 204 câu lạc bộ thể dục thể thao khác.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt vai trò chủ trì của Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN cấp huyện, cơ sở, Đề án 938 không những nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ mà còn góp phần quan trọng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nguyễn Phương Mai, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh