Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: PV)

 

Sáng 23/11, Bộ Nội vụ phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND tỉnh vào đầu mỗi nhiệm kỳ là rất quan trọng và cần thiết. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đại biểu HĐND tỉnh xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và chất lượng hoạt động của HĐND cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng đầy đủ, nghiêm túc, tập trung theo dõi, lắng nghe, trao đổi với tinh thần cầu thị, nắm bắt đầy đủ nội dung các chuyên đề để áp dụng vào thực tiễn hoạt động… Từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của người đại biểu dân cử, góp phần không ngừng nâng cao vai trò, vị thế, chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh. Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức lớp bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng chương trình đề ra.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 23 - 25/11/2021). Các đại biểu sẽ được truyền đạt 6 chuyên đề về: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh./.

KL