Bắc Ninh tạm dừng chương trình hát quan họ trên thuyền ngày 29/4 

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Bắc Ninh tạm dừng tổ chức Chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền và các hoạt động văn hóa đường phố tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan ngày 29/4/2021./.

MT