Linh kiện điện tử là một trong những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Bắc Ninh (Ảnh: KL)

 

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2023, kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 30,6 tỷ USD. Đặc biệt, lần đầu tiên trong tháng Bắc Ninh vượt thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 4,2 tỷ USD, trong khi của thành phố Hồ Chí Minh là 3,4 tỷ USD.

Trong tháng 9/2023, cả nước có 09 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 01 tỷ USD; 05 địa phương cao nhất là: Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hải Phòng và Bình Dương.

Tính chung trong 9 tháng (từ tháng 1 đến tháng 9/2023), thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu với 31,1 tỷ USD; Bắc Ninh xếp thứ hai với 28,66 tỷ USD; tiếp đến là Bình Dương với 22,51 tỷ USD; Thái Nguyên với 20,17 tỷ USD; Hải Phòng với 18,1 tỷ USD…

Về nhập khẩu, lũy kế 09 tháng đầu năm, 05 địa phương có kim ngạch nhập khẩu cao nhất cả nước lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh (40,71 tỷ USD), Hà Nội (26,96 tỷ USD), Bắc Ninh (24,11 tỷ USD), Bình Dương (16,05 tỷ USD) và Hải Phòng (15,89 tỷ USD).

PV