Một góc đô thị thị xã Từ Sơn


Theo Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn Hoàng Bá Huy, thành phố Từ Sơn ra đời trên cơ sở nguyên trạng 61,08 km2 diện tích tự nhiên, quy mô trên 200.000 dân của thị xã Từ Sơn. Nếu đồng ý, đề án sẽ được trình lên Trung ương.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, UBND thị xã Từ Sơn đặt mục tiêu huy động gần 1.400 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị với hàng chục dự án rộng khắp 12 phường, đồng thời, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa theo hướng ứng dụng công nghệ, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng thành phố mang đặc thù văn hóa Kinh Bắc, hiện đại và phát triển bền vững.

Qua khảo sát, thị xã Từ Sơn đã đạt cả 5 tiêu chuẩn để trở thành thành phố bao gồm quy mô dân số, xếp hạng đô thị loại III, có cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế đạt chỉ tiêu...

Đô thị Yên Phong sẽ được mở rộng gấp 3,5 lần

Diện tích đô thị Yên Phong được điều chỉnh từ 2.717 ha lên 9.694 ha, xây dựng đô thị Yên Phong đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm cơ sở thành lập thị xã trước năm 2025.

UBND tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận (đô thị Yên Phong), huyện Yên Phong đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

Theo đó, điều chỉnh phạm vi lập quy hoạch từ thị trấn Chờ và phụ cận (bao gồm thị trấn Chờ và các xã Yên Phụ, Trung Nghĩa, Đông Tiến) lên toàn bộ ranh giới địa chính của huyện Yên Phong.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ huyện Yên Phong và khu vực giáp ranh để kết nối về không gian và hạ tầng kỹ thuật đối với các khu vực trong và ngoài tỉnh.

Diện tích quy hoạch sẽ được điều chỉnh từ 2.717 ha lên 9.694 ha. Dân số tính đến tháng 4/2019 là 192.647 người; đến năm 2025 dự báo khoảng 225.000 - 255.000 người, đến năm 2035 là khoảng 300.000 - 320.000 người.

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng đô thị Yên Phong đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm cơ sở thành lập thị xã trước năm 2025. Đô thị Yên Phong cũng được định hướng đạt tiêu chí đô thị loại III hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn quận khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Về tính chất, đô thị Yên Phong sẽ là khu vực phát triển đô thị công nghiệp, dịch vụ; trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và công nghiệp phụ trợ; trung tâm phát triển thương mại dịch vụ phục vụ cho công nghiệp, là trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa của tỉnh./.

Theo Nghị định 62/2011/NĐ-CP, thành phố thuộc tỉnh được thành lập trên cơ sở 3 điều kiện: Đáp ứng nhu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước theo lãnh thổ; Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị của cả nước; có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đạt tiêu chuẩn đô thị tương ứng theo quy định.

Và đạt 10 tiêu chuẩn, bao gồm: Đã được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại III trở lên; quy mô dân số đạt từ 150.000 người trở lên; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành đạt từ 80% trở lên so với tổng số lao động; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ - du lịch trong cơ cấu kinh tế đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cùng cấp trực thuộc đạt từ hai phần ba trở lên...

Để thành lập thành phố thuộc tỉnh, chức năng đô thị của thành phố này phải đáp ứng tiêu chuẩn đô thị tỉnh lỵ trung tâm tổng hợp cấp tỉnh, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc đô thị thuộc tỉnh, trung tâm chuyên ngành của vùng liên tỉnh, đầu mối giao thông, giao lưu của vùng liên tỉnh; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của một vùng trong tỉnh, một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh. 

 

PV