Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phục vụ Đại hội (Ảnh: Diên An)


Diễn ra từ ngày 24-26/9, đến nay, các Tiểu ban phục vụ Đại hội, bộ phận giúp việc và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau khi theo dõi chạy thử kịch bản chương trình các phiên thứ nhất, khai mạc, bế mạc và các nội dung liên quan, các đại biểu trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Công tác trang trí khánh tiết, sân khấu, khu vực lễ tân bảo đảm phù hợp, trang trọng; rà soát nội dung, chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; chương trình thảo luận; trang phục của đại biểu dự Đại hội; công tác hậu cần; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận các Tiểu ban phục vụ Đại hội, bộ phận giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện sẵn sàng; đồng thời lưu ý một số nội dung, công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội, bảo đảm theo đúng quy trình, quy định.

Đồng chí cũng yêu cầu các Tiểu ban phục vụ Đại hội, các bộ phận liên quan tiếp thu tối đa, hợp lý ý kiến của các đại biểu đóng góp tại chương trình tổng duyệt, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung rà soát, hoàn tất các phần việc còn lại, bảo đảm Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm./.

PV