Đối với tỉnh Bắc Ninh, thành lập thị xã Thuận Thành và thành lập 10 phường trên cơ sở nguyên trạng 117,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của thị trấn Hồ và 9 xã (An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá) của huyện Thuận Thành hiện nay; thành lập thị xã Quế Võ và thành lập 11 phường trên cơ sở nguyên trạng 155,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 219.929 người của thị trấn Phố Mới và 10 xã (Bằng An, Cách Bi, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Việt Hùng, Bồng Lai, Phù Lương, Quế Tân, Nhân Hòa) của huyện Quế Võ hiện nay.

Chiều 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và thông qua việc thành lập 2 thị xã Quế Võ và Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: quevo.bacninh.gov.vn)

Với việc điều chỉnh này, Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng tăng 2 thị xã và 21 phường, giảm 2 huyện, 19 xã và 2 thị trấn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 51,32% (tăng 14,67% so với trước khi thành lập 02 thị xã và 21 phường).

Các ý kiến tham luận tại phiên họp đồng tình ủng hộ phương án thành lập, song đề nghị chính quyền tỉnh Bắc Ninh cần chú trọng hơn nữa đến công tác lập quy hoạch để bảo đảm tính ổn định, phù hợp với quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung và quy mô, trình độ phát triển thực tế của địa phương; kiểm soát tốt tình trạng đầu cơ, đẩy giá đất ở các đơn vị hành chính đô thị mới được thành lập.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, việc thành lập thị xã Thuận Thành và Quế Võ là quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ nhiều năm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Ninh và các địa phương. Đề án đã thể hiện đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn và đảm bảo đúng hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương.

Đồng chí cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao… đã có hướng dẫn kịp thời cho địa phương trong quá trình xây dựng, thẩm định đề án.

Đối với các nội dung Ủy ban Pháp luật có kiến nghị chung các địa phương và với riêng Bắc Ninh, tỉnh cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, ngày 28/10/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan đến hồ sơ, Đề án thành lập thị xã Thuận Thành, các phường thuộc thị xã Thuận Thành và thành lập thị xã Quế Võ, các phường thuộc thị xã Quế Võ.

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ ra tiêu chuẩn chưa đạt của thị xã Thuận Thành và các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Thuận Thành là tỷ lệ xử lý nước thải đô thị. UBND huyện Thuận Thành đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung được UBND tỉnh đồng ý cho lập đề xuất chủ trương đầu tư tại Văn bản 1323/UBND-XDCB ngày 22/4/2020.

Dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại xã Trạm Lộ với diện tích 11,5 ha, công suất 18.000 m3/ngày đêm, hoàn thành trước năm 2025. Sau khi đưa vào hoạt động sẽ xử lý trên 60% tổng lượng nước thải đô thị.

Đối với tiêu chuẩn còn yếu là đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, UBND huyện Thuận Thành đã có kế hoạch cụ thể xây dựng, mở rộng các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường để đảm bảo tiêu chuẩn về đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở của các phường sau khi thành lập, đảm bảo đến năm 2025 tất cả các phường đều đạt tiêu chuẩn về đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở.

Đối với việc thành lập thị xã Quế Võ, có 5/59 tiêu chuẩn không đạt, bao gồm: đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; đất cây xanh đô thị; đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị.

"Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh nói chung và huyện Quế Võ nói riêng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tập trung khắc phục các tiêu chuẩn thành phần đô thị loại IV mà đô thị Quế Võ chưa đạt điểm và tiếp tục đầu tư hoàn thiện đối với nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa để phấn đấu đến 2025 hoàn chỉnh đạt điểm tối đa với tất cả các tiêu chuẩn", báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ./.

 

Anh Tuấn