Toàn cảnh Kỳ họp. (Ảnh: PV)

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2021, Bắc Ninh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch COVID-19 với diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Nhờ có sự quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, với sự vào cuộc đồng bộ, chủ động, sáng tạo, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực và ý thức của người dân, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả 03 mục tiêu chính trị lớn của tỉnh: tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động, linh hoạt điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhấn mạnh Kỳ họp lần này với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy động lực và khí thế thắng lợi của cuộc Bầu cử, kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh và các thành tích đạt được 6 tháng đầu năm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác tình hình thực tế nhằm xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, chủ động triển khai các giải pháp cụ thể, khả thi, khắc phục khó khăn, hạn chế, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn báo cáo tại Kỳ họp. (Ảnh: PV)

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2021.

Theo chương trình, Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo về hoạt động của HĐND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách, đảm bảo an ninh trật tự; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, tập trung xem xét, thảo luận nhiều báo cáo, tờ trình của các cơ quan liên quan để quyết nghị các kế hoạch, chương trình, chủ trương, chính sách, các quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương, các phương hướng, mục tiêu của địa phương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày 15 – 16/7/2021.

KL