Dự đại hội còn có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Văn Túy, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

 
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị
 Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại biểu thay mặt cho những người con quê hương Bắc Ninh; cùng 315 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 58 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX có Chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

 
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm đứng đầu cả nước; cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chủ yếu đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực. Kinh tế- xã hội có những bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đối ngoại tiếp tục được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trình bày diễn văn khai mạc. Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX sẽ nghiên cứu, nhận định chính xác tình hình thực tế định hướng đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; là một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045 Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Qua Đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn chặn suy thoái đạo đức, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại hội sẽ là tiền đề quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục cùng cả nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để xây dựng một Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Nhóm PV