Trước đó, căn cứ các quy định hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện, tuy nhiên đây là chủ trương lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tinh thần của Nhân dân địa phương; đồng thời việc xây dựng Đề án phải thực hiện qua các bước như: xây dựng dự thảo kinh phí; tổ chức lấy ý kiến cử tri; đăng Cổng thông tin điện tử Chính phủ; thông qua HĐND, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp...

Công văn của UBND tỉnh Bắc Ninh có đoạn viết: Để Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trân trọng đề nghị Bộ Nội vụ cho phép lùi thời gian gửi hồ sơ, chậm nhất ngày 30/8/2024.

Một góc thành phố Bắc Ninh (Ảnh: Đức Thắng)

Cụ thể, ngày 30/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ban hành văn bản 359/PA-UBND ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025, trình Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, phê duyệt.

The đó, đơn vị hành chính cấp huyện đề nghị giữ nguyên: 8 đơn vị, gồm 2 thành phố (Bắc Ninh và Từ Sơn); 2 thị xã (Quế Võ và Thuận Thành); 4 huyện (Yên Phong, Tiên Du, Lương Tài và Gia Bình).

Sắp xếp điều chỉnh đối với 10 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó 6 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp và 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù, không thực hiện sắp xếp).

Hiện đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Ninh có 126 đơn vị (gồm 52 phường, 4 thị trấn và 70 xã). Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 121 đơn vị (gồm 50 phường, 4 thị trấn và 67 xã).

Theo phương án sắp xếp:

Thị xã Quế Võ: sáp nhập xã Hán Quảng và xã Chi Lăng. Sau sắp xếp, thị xã Quế Võ có 20 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 1 xã).

Huyện Lương Tài: sáp nhập xã Lai Hạ và xã Mỹ Hương; xã Trừng Xá và xã Minh Tân. Sau sắp xếp, huyện Lương Tài có 12 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 2 xã).

Thành phố Bắc Ninh sáp nhập 3 phường: Tiền An, Ninh Xá và Vệ An. Như vậy sau sắp xếp, thành phố Bắc Ninh sẽ có 17 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 2 phường)./.

PV