Doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc chuyên sơn vỏ điện thoại di động và các linh kiện điện tử cao khác dính tới 3 sai phạm có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, do ông Hwang Haesan (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc.

Theo văn bản ký ngày 25/01/2021, cơ quan chức năng xác định Công ty này không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định, vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP, bị xử phạt 300 triệu đồng

 

Không thu gom chất thải nguy hại theo quy định, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn chất thải nguy hại tại Điểm b, Khoản 2, Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP, bị xử phạt 30 triệu đồng.

Đặc biệt, doanh nghiệp này còn xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt 100% trở lên tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, bị xử phạt 133 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Công ty phải khắc phục lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; xử lý nước thải đạt quy chuẩn tiếp nhận trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong; thu gom, lưu trữ toàn bộ chất thải phát sinh theo quy định.

Nếu quá thời hạn (10 ngày tính từ thời điểm nhận Quyết định xử phạt) mà Công ty TNHH M-Tech Việt Nam không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định./.

PV